Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 28. aprīlī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – X/Udlændingenævnet

(Lieta C-279/21)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Østre Landsret

Pamatlietas puses

Prasītājs: X

Atbildētājs: Udlændingenævnet

Prejudiciālie jautājumi

Vai “atturēšanās no jebkādas darbības klauzula” Lēmuma Nr. 1/80 1 13. pantā nepieļauj tādas valsts tiesību normas ieviešanu un piemērošanu, kura – kā laulāto atkalapvienošanās nosacījumu – nosaka, ja vien konkrētā gadījumā nav sevišķi svarīgu iemeslu, ka laulātajam/faktiskajam dzīvesbiedram, uz kuru kā uz Turcijas darba ņēmēju attiecīgajā ES dalībvalstī attiecas Asociācijas līgums un Lēmums Nr. 1/80, ir sekmīgi jānokārto uzņemošās dalībvalsts oficiālās valodas zināšanu pārbaudījums, situācijā, kāda tiek aplūkota pamatlietā, kurā Turcijas darba ņēmējs pastāvīgās uzturēšanās tiesības attiecīgajā ES dalībvalstī ir ieguvis saskaņā ar iepriekš spēkā bijušajiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem nebija paredzēts priekšnosacījums sekmīgi nokārtot attiecīgās dalībvalsts valodas zināšanu pārbaudījumu, lai iegūtu šādas tiesības?

Vai īpašais diskriminācijas aizliegums, kas noteikts Lēmuma Nr. 1/80 10. panta 1. punktā, attiecas uz valsts tiesību normu, kura – kā laulāto atkalapvienošanās nosacījumu – nosaka, ja vien konkrētā gadījumā nav sevišķi svarīgu iemeslu, ka laulātajam/faktiskajam dzīvesbiedram, uz kuru kā uz Turcijas darba ņēmēju attiecīgajā ES dalībvalstī attiecas Asociācijas līgums un Lēmums Nr. 1/80, ir sekmīgi jānokārto uzņemošās dalībvalsts oficiālās valodas zināšanu pārbaudījums, situācijā, kāda tiek aplūkota pamatlietā, kurā Turcijas darba ņēmējs pastāvīgās uzturēšanās tiesības attiecīgajā ES dalībvalstī ir ieguvis saskaņā ar iepriekš spēkā bijušajiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem nebija paredzēts priekšnosacījums sekmīgi nokārtot attiecīgās dalībvalsts valodas zināšanu pārbaudījumu, lai iegūtu šādas tiesības?

Ja atbilde uz otro jautājumu ir noliedzoša, vai tas nozīmē, ka vispārējais diskriminācijas aizliegums, kas noteikts Asociācijas līguma 9. pantā, nepieļauj tādu valsts tiesību normu kā minētā tiesību norma situācijā, kāda tiek aplūkota pamatlietā, kurā Turcijas darba ņēmējs pastāvīgās uzturēšanās tiesības attiecīgajā ES dalībvalstī ir ieguvis saskaņā ar iepriekš spēkā bijušajiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem nebija paredzēts priekšnosacījums, ka, lai iegūtu šādas tiesības, ir sekmīgi jānokārto uzņemošās dalībvalsts oficiālās valodas zināšanu pārbaudījums, ja šāda prasība netiek piemērota attiecīgās Ziemeļu dalībvalsts (šajā gadījumā Dānijas) un citu Ziemeļvalstu pilsoņiem, vai citiem, kuri ir ES valstu pilsoņi (un tādējādi netiek piemērota ES/EEZ pilsoņiem)?

Ja atbilde uz 3. jautājumu ir apstiprinoša, vai uz vispārējo diskriminācijas aizliegumu, kas noteikts Asociācijas līguma 9. pantā, var tieši atsaukties valstu tiesās?

____________

1 Asociācijas padomes 1980. gada 19. septembra Lēmums Nr. 1/80 par EEK un Turcijas Asociācijas attīstību (nav publicēts).