Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État (Belgia) la 29 aprilie 2021 – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL/Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

(Cauza C-277/21)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d’État

Părțile din procedura principală

Reclamante: Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL

Pârâți: Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

Întrebările preliminare

Punctul 20.309 litera (h) din anexa A la Regulamentul nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană1 trebuie interpretat în sensul că o reglementare prin care o administrație publică competentă în domeniul de activitate al învățământului:

aprobă programele de studii;

reglementează atât structura studiilor, cât și misiunile prioritare și specifice, organizează un control asupra condițiilor de înscriere și de excludere ale elevilor, a deciziilor consiliilor pedagogice ale claselor și a participării financiare, organizează includerea unităților școlare în cadrul rețelelor structurate și impune elaborarea de proiecte educative, pedagogice și instituționale, precum și predarea unui raport de activități;

organizează un control și o inspecție privind în special materiile predate, nivelul de studii și aplicarea legilor lingvistice, cu excluderea metodelor pedagogice și

impune pentru fiecare clasă, secțiune, grad sau alte subdiviziuni un număr minim de elevi, cu excepția unei derogări ministeriale;

trebuie considerată «excesivă» în sensul acestei dispoziții, astfel încât dictează sau condiționează efectiv politica generală sau programul unităților din domeniul de activitate respectiv?

Punctul 20.15 din anexa A la același regulament trebuie interpretat în sensul că include în noțiunea de norme generale norme specifice care constituie un «statut», aplicabile membrilor personalului instituțiilor fără scop lucrativ care își desfășoară activitatea în domeniul învățământului care fac obiectul unei finanțări din partea unei administrații publice?

____________

1 JO 2013, L 174, p. 1.