Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. listopada 2017. uputio Raad van State (Nizozemska) – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I. protiv D.

(predmet C-586/17)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Raad van State

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I.

Druga stranka u postupku: D.

Prethodna pitanja

a)    Protivi li se članku 46. stavku 3. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (preinačena)1 , u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, sustav prema kojem prvostupanjski upravni sud za azil prilikom ocjene tužbe načelno ne smije uzeti u obzir razlog za azil koji je stranac pred njim istaknuo prvi put u tužbenom postupku?

b)    Čini li pritom razliku je li stvarno istaknut novi razlog za azil, tj. razlog za zahtijevanje međunarodne zaštite koji se temelji na činjenicama i okolnostima koje su nastale nakon odluke tijela za azil o zahtjevu za međunarodnu zaštitu, ili prešućeni razlog za azil, tj. razlog za zahtijevanje međunarodne zaštite koji se temelji na činjenicama i okolnostima koje su nastale prije odluke tijela za azil o zahtjevu za međunarodnu zaštitu i koje stranac pogrešno nije otkrio već u upravnom postupku iako su mu bile poznate?

c)    Čini li pritom razliku je li razlog za azil pred prvostupanjskim upravnim sudom za azil istaknut u okviru tužbe protiv odluke tijela za azil o prvom zahtjevu za međunarodnu zaštitu ili o naknadnom zahtjevu?

U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 1.a): protivi li se u tom slučaju pravu Unije to da prvostupanjski upravni sud za azil radi razmatranja razloga za azil koji je prvi put pred njim istaknut u tužbenom postupku uputi na novi postupak pred tijelom za azil, kako bi se osiguralo uredno odvijanje sudskog postupka ili spriječilo nerazumno odugovlačenje tog postupka?

____________

1 SL 2013., L 180, str. 60. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249.)