Language of document :

A Raad van State (Hollandia) által 2017. október 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I. kontra D.

(C-586/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Raad van State

Az alapeljárás felei

Fellebbezők: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I.

A fellebbezési eljárásban ellenérdekű fél: D.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

a)    Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezett, a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás)1 46. cikkének (3) bekezdésével az olyan rendszer, amely szerint a menekültügyekkel foglalkozó elsőfokú közigazgatási bíróságnak a keresetről való döntés során főszabály szerint nem szabad figyelembe vennie a külföldi által a menedékjog iránti kérelemnek először az előtte folyamatban lévő eljárásban felhozott indokát?

    b)    Változtat-e a megítélésen, hogy valóban a menedékjog iránti kérelem új indokát adják elő, vagyis a nemzetközi védelem kérelmezésének olyan tényeken és körülményeken alapuló indokát, amely az eljáró hatóság nemzetközi védelem iránti kérelemről hozott döntését követően merült fel, vagy a menedékjog iránti kérelem elhallgatott indokát adják elő, vagyis a nemzetközi védelem kérelmezésének olyan tényeken és körülményeken alapuló indokát, amely a hatóság nemzetközi védelem iránti kérelemről hozott döntését megelőzően merült fel, és amelyről a külföldi az arról való tudomása ellenére felróható módon nem nyilatkozott már a közigazgatási eljárásban?

c)    Változtat-e a megítélésen, ha a hatóságnak a nemzetközi védelem iránti első kérelemről szóló határozatával vagy ismételt kérelemről szóló határozatával szemben előterjesztett kereset keretében adják elő a menedékjog iránti kérelem indokát a menekültügyekkel foglalkozó elsőfokú közigazgatási bíróság előtt?

Az 1.a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Az uniós jog akadályozza-e a menekültügyekkel foglalkozó elsőfokú közigazgatási bíróságot abban is, hogy úgy határozzon, hogy a menedékjog iránti kérelem először az előtte folyamatban lévő eljárásban felhozott indokának vizsgálata érdekében új eljárásra utasítja a hivatalt a bírósági eljárás szabályos lefolytatásának biztosítása vagy ezen eljárás elfogadhatatlan késleltetésének megakadályozása érdekében?

____________

1 HL 2013. L 180., 60. o.