Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kammergericht Berlin (Německo) dne 10. května 2022 – PM v. Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

(Věc C-304/22)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Kammergericht Berlin

Účastníci původního řízení

Žalobce: PM

Žalovaný: Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Další účastník řízení: CM

Předběžné otázky

Za účelem výkladu čl. 1 odst. 1 písm. a), čl. 2 bodu 4, čl. 21 odst. 1 a článku 46 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/20001 se předkládají následující předběžné otázky:

Jedná se v případě rozvodu manželství na základě článků 82, 87, 89, 90 Código Civil/Španělsko o rozhodnutí o rozvodu manželství ve smyslu nařízení Brusel IIa?

V případě záporné odpovědi na první otázku: Musí se k rozvodu manželství na základě článků 82, 87, 89, 90 Código Civil/Španělsko přistupovat podle úpravy obsažené v článku 46 nařízení Brusel IIa, která se týká veřejných listin a dohod?

____________

1 Úř. věst. 2003, L 338, s.1.