Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Kammergericht Berlin (Γερμανία) στις 10 Μαΐου 2022 – PM κατά Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

(Υπόθεση C-304/22)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Kammergericht Berlin

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτών: PM

Καθού: Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Λοιποί μετέχοντες στη διαδικασία: CM

Προδικαστικά ερωτήματα

Προς ερμηνεία των άρθρων 1, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, 2, περίπτωση 4, 21, παράγραφος 1, και 46 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 1 , υποβάλλονται τα εξής ερωτήματα:

1)    Αποτελεί το διαζύγιο επί τη βάσει των άρθρων 82, 87, 89, 90 του ισπανικού Código Civil (Αστικού Κώδικα) απόφαση περί διαζυγίου υπό την έννοια του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα;

2)    Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: πρέπει το διαζύγιο επί τη βάσει των άρθρων 82, 87, 89, 90 του ισπανικού Código Civil (Αστικού Κώδικα) να αντιμετωπισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα για τα δημόσια έγγραφα και τις συμφωνίες;

____________

1     ΕΕ 2003, L 338, σ. 1.