Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kammergericht Berlin (Saksamaa) 10. mail 2022 – PM versus Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

(kohtuasi C-304/22)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kammergericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Hageja: PM

Kostja: Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Menetluses osales: CM

Eelotsuse küsimused

Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000,1 artikli 1 lõike 1 punkti a, artikli 2 punkti 4, artikli 21 lõike 1 ja artikli 46 tõlgendamise kohta esitatakse järgmised küsimused:

1.    Kas abielu lahutamise puhul Hispaania Código Civil artiklite 82, 87, 89 ja 90 alusel on tegemist lahutust käsitleva kohtuotsusega Brüsseli IIa määruse tähenduses?

2.    Kui eelmisele küsimusele tuleb vastata eitavalt: kas abielu lahutamist Hispaania Código Civil artiklite 82, 87, 89 ja 90 alusel tuleb käsitada vastavalt Brüsseli IIa määruse artikli 46 sätetele, mis puudutavad autentseid dokumente ja kokkuleppeid?

____________

1     EÜT 2003, L 338, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 243.