Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Kammergericht Berlin (Duitsland) op 10 mei 2022 – PM/Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

(Zaak C-304/22)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Kammergericht Berlin

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: PM

Verwerende partij: Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Andere partij in de procedure: CM

Prejudiciële vragen

Met betrekking tot artikel 1, lid 1, onder a), artikel 2, punt 4, artikel 21, lid 1, en artikel 46 van verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1347/20001 worden de volgende vragen gesteld:

Is de ontbinding van een huwelijk op grond van de artikelen 82, 87, 89 en 90 van de Código Civil (Spaans burgerlijk wetboek) een uitgesproken echtscheiding in de zin van de Brussel II bis-verordening?

Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, moet de ontbinding van een huwelijk op grond van de artikelen 82, 87, 89 en 90 van de Código Civil dan worden behandeld overeenkomstig de regeling van artikel 46 van de Brussel II bis-verordening inzake authentieke akten en overeenkomsten?

____________

1     PB 2003, L 338, blz. 1.