Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Kammergericht Berlin (Germania) la 10 mai 2022 – PM/Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

(Cauza C-304/22)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Kammergericht Berlin

Părțile din procedura principală

Reclamant: PM

Pârâtă: Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

Intervenient: CM

Întrebările preliminare

Se adresează următoarele întrebări privind interpretarea articolului 1 alineatul (1) litera (a), a articolului 2 punctul 4, a articolului 21 alineatul (1) și a articolului 46 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/20001 :

1)    Divorțul în temeiul articolelor 82, 87, 89 și 90 din Código Civil (Codul civil din Spania) constituie o hotărâre judecătorească de divorț în sensul Regulamentului Bruxelles IIa?

2)    În cazul unui răspuns negativ la întrebarea precedentă: un divorț în temeiul articolelor 82, 87, 89 și 90 din Código Civil (Codul civil din Spania) trebuie să fie tratat conform reglementării prevăzute la articolul 46 din Regulamentul Bruxelles IIa în privința actelor autentice și a acordurilor?

____________

1     JO 2003, L 338, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 183.