Language of document :

Kanne 15.5.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-54/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat M. Condinanzi, D. Bono ja C. A. Chiorino)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kilpailun EPSO/AST/117/11 valintalautakunnan sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin hyväksymättä kilpailun toiseen vaiheeseen, koska hän ei täyttänyt kilpailuilmoituksessa mainittuja hyväksymisedellytyksiä

Vaatimukset

EPSO:n valintalautakunnan se päätös on kumottava, jolla kantajalta evättiin oikeus osallistua avoimen kilpailun EPSO/AST/117/11 – Sihteeritehtävissä toimivat hallintoavustajat (AST 1) – toiseen vaiheeseen, koska hän ei väitetysti täyttänyt hyväksymisedellytyksiä, jotka mainitaan avointa kilpailua EPSO/AST/117/11 koskevan ilmoituksen jaksossa III, ja erityisesti koska kantajalla ei ole sihteeritehtävien alalla suoritettua keskiasteen jälkeistä koulutusta, josta on osoituksena tutkintotodistus, tai keskiasteen koulutusta, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä sen jälkeen hankittua vähintään kolmen vuoden työkokemusta sellaisista sihteeritehtävistä, joista suurin osa liittyy suoraan kilpailuilmoituksen jaksossa II lueteltuihin sihteerin työtehtäviin.

on kumottava kaikki muut jatkotoimenpiteet ja tarvittaessa kaikki muut toimenpiteet, joita valintalautakunta tulee toteuttamaan liittyen kantajan poissulkemiseen kyseessä olevasta kilpailusta

toissijaisesti, jos kantajalle ei anneta mahdollisuutta osallistua kilpailun toiseen vaiheeseen, vastaaja on velvoitettava korvaamaan hänelle summa, jonka kohtuulliseksi ja oikeudenmukaiseksi määräksi on väliaikaisesti vahvistettu 10 000 euroa, korvauksena aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä sekä hänen uraansa kohdistuneesta vahingosta, korotettuna lainmukaisen korkokannan mukaan lasketulla viivästyskorolla kanteen toimittamisen päivästä alkaen

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.