Language of document : ECLI:EU:F:2012:77

USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

6. června 2012

Věc F‑54/12 R

Luigi Carosi

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Nepřipuštění k účasti na hodnotících zkouškách – Řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření – Návrh na odklad vykonatelnosti – Fumus boni juris – Neexistence – Specifické podmínky účasti ve výběrovém řízení – Odborná praxe“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 278 SFEU a 157 AE, jakož i článku 279 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Carosi domáhá zejména odklad výkonu rozhodnutí výběrové komise pro otevřené výběrové řízení EPSO/AST/117/11 (dále jen „výběrová komise“) nepřipustit jej k účasti ve zmíněném výběrovém řízení

Rozhodnutí: Návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá. O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Shrnutí

Úředníci – Výběrové řízení – Výběrové řízení na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek – Podmínky připuštění – Vymezení oznámením o výběrovém řízení – Posouzení odborné praxe uchazečů výběrovou komisí – Soudní přezkum – Omezení – Výběrové řízení na místa v sekretariátu

(Služební řád, příloha III, články 2 a 5)

Výběrová komise je odpovědná za posouzení, případ od případu, toho, zda odborná praxe uvedená každým kandidátem odpovídá úrovni požadované v oznámení o výběrovém řízení. Výběrová komise má v tomto ohledu v rámci ustanovení služebního řádu týkajících se výběrového řízení diskreční pravomoc ohledně posouzení jak povahy a délky předchozí odborné praxe kandidátů, tak více či méně úzké souvislosti, kterou může mít tato odborná praxe s požadavky na místo, které má být obsazeno. V rámci přezkumu legality se tak Soud pro veřejnou službu musí omezit na ověření toho, že výkon této pravomoci nebyl stižen zjevným pochybením.

V tomto ohledu nebylo posouzení výběrové komise zjevně nesprávné, když měla za to, že při přijetí rozhodnutí o nepřipuštění k výběrovému řízení na místa v sekretariátu neodpovídalo univerzitní vzdělání doložené diplomem ani odborná praxe, zejména v oblasti práva, vzdělání ani odborné praxi v oblasti sekretariátu.

(viz body 35, 39, 40 a 47)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 1. července 2010, Časta v. Komise, F‑40/09, bod 58 a citovaná judikatura