Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.11.2013 – Cortivo v. parlamentti

(Asia F-52/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Korjauskerroin – Asuinjäsenvaltio – Käsite – Pääasiallinen asuinpaikka – Asuinpaikka kahdessa jäsenvaltiossa – Perusteena olevat asiakirjat – Perusteltu luottamus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Ranska) (edustaja: asianajaja A. Salerno)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: M. Ecker ja S. Alves)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan yhtäältä sen päätöksen kumoamista, jolla kantajan pääasialliseksi asuinpaikaksi vahvistettiin Luxemburg, ja toisaalta sen päätöksen kumoamista, johon sisältyy kantajan eläkeoikeuksien muuttamista koskeva ilmoitus ja jolla poistettiin 1.1.2010 Ranskaa varten sovellettu korjauskerroin.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Maria Luisa Cortivo vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 200, 7.7.2012, s. 22.