Language of document : ECLI:EU:F:2013:125

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO TREČIOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2013 m. liepos 2 d.

Byla F‑53/12

Bogdi ir kt.

prieš

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą (EESRK)

„Draugiškas ginčo sprendimas – Procedūros reglamento 69 straipsnio 1 dalis – Tarnautojų teismui pasiūlius šalių pasiektas susitarimas – Bylos išbraukimas iš registro“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo ieškovai iš esmės prašo panaikinti Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sprendimus paaukštinti jų pareigas iš AST 5 į AST 6, nes dėl šio paaukštinimo atgaline data sumažėjo nuo 2011 m. balandžio 1 d. jų atlyginimui taikomas daugiklis.

Sprendimas: Išbraukti bylą Bogdi ir kt. / EESRK, F‑53/12 iš registro. Šalys padengia bylinėjimosi išlaidas remdamosi pasiektu susitarimu.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 straipsnis)