Language of document : ECLI:EU:F:2016:129

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2016. június 15.

F‑55/12. sz. ügy

Hilke Riemer‑Sullivan

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselő – Nyugdíjak – A nemzeti nyugdíjjogosultság átvitele – A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslatok – Sérelmet nem okozó aktus – A kereset elfogadhatatlansága – Eljárásgátló okokra alapított elfogadhatatlansági kifogás – Az eljárási szabályzat 82. cikke”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. pontja alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Hilke Riemer‑Sullivan az Európai Bizottság kinevezésre jogosult hatósága által 2012. március 6‑án hozott, a korábban két német nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultsága uniós nyugdíjrendszerben való jóváírásának kiszámítására vonatkozó „határozattal” szembeni panaszát elutasító határozat megsemmisítését kéri, valamint amennyiben ez szükséges, az említett jóváírás kiszámítására vonatkozó 2011. november 7‑i határozat megsemmisítését.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. Hilke Riemer‑Sullivan maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Bírósági eljárás – A Közszolgálati Törvényszékhez benyújtott kereset – Olyan felperes, aki nem kérte a Közszolgálati Törvényszéktől mulasztási ítélet meghozatalát – Az intézmény pervezető intézkedés keretében adott válaszainak figyelembevétele – Az előírt határidő belül be nem nyújtott ellenkérelem – Hatás hiánya

2.      Tisztviselői kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Az Uniónál való szolgálatba lépést megelőzően megszerzett, nyugdíjra jogosító szolgálati időnek az uniós rendszerbe való átvitel céljából történő jóváírására tett javaslat – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk, (1) bekezdés, és VIII. melléklet, 11. cikk, (2) bekezdés)

1.      Mivel a felperes az eljárás során egyáltalán nem kérte a Közszolgálati Törvényszéktől mulasztási ítélet meghozatalát és kérelmeinek számára történő megítélését, az intézmény valamely pervezető intézkedésre adott válaszait még akkor is figyelembe kell venni, ha az említett intézmény ellenkérelmét nem nyújtotta be az előírt határidőn belül.

(lásd a 12. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke: 2015. október 13‑i Bizottság kontra Verile és Gjergji ítélet, T‑104/14 P, EU:T:2015:776; Teughels kontra Bizottság ítélet, T‑131/14 P, EU:T:2015:778.

2.      A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó, a valamely más nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultság uniós nyugdíjrendszerbe való átvitele céljából közölt, a nyugdíjjogosultság jóváírására vonatkozó javaslat megsemmisítésére irányuló kereseti kérelmet úgy kell értelmezni, mint amely a nyugdíjjogosultság jóváírásának elismerésére vonatkozó végső határozat megsemmisítésére irányul, amennyiben egyrészt a felek között egyértelmű, hogy az érdekelt hozzájárult a szolgálatba lépése előtt megszerzett nyugdíjjogosultság átvitelére irányuló eljárás folytatásához, jóváhagyását adva a neki továbbított javaslatra, másrészt amennyiben a végső határozat elfogadására az uniós bírósághoz fordulást megelőzően került sor.

Amikor a felperes által két nemzeti nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultság jóváírásának elismeréséről szóló végső határozatokat a keresetindítást követően hozták meg, a kereset nem minősíthető át az e két végleges határozat ellen irányuló keresetté, és azt elfogadhatatlannak kell nyilvánítani, mivel sérelmet nem okozó aktusok ellen irányul.

(lásd a 22–24. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke: 2015. október 13‑i Bizottság kontra Verile és Gjergji ítélet, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 62., 110. és 120. pont; Teughels kontra Bizottság ítélet, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 58. pont.