Language of document :

A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2020. október 30 -án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IR elleni büntetőeljárás

(C-569/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

IR

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2016/343 irányelv1 (36)–(39) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 8. cikke (2) bekezdésének b) pontját és a 2009/299 kerethatározat (7)–(10) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett [2. cikke által beiktatott] 4a. cikk (1) bekezdésének b) pontját, hogy e rendelkezések hatálya alá tartozik az olyan helyzet, amelyben a vádlottat tájékoztatták a vele szemben emelt eredeti vádról, ezt követően azonban őt szökése miatt ténylegesen nem lehet értesíteni a bírósági tárgyalásról, és hivatalból kirendelt védő látja el a védelmét, akivel egyáltalán nem tart kapcsolatot?

Ha e kérdésre nemleges választ kell adni: Összeegyeztethető-e a 2016/343 irányelv 8. cikke (4) bekezdésének második mondatával összefüggésben értelmezett 9. cikkével és a 2009/299 kerethatározat [2. cikke által beiktatott] 4a. cikk (1) bekezdésének d) pontjával összefüggésben értelmezett 4a. cikk (3) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás (az NPK [a büntetőeljárásról szóló törvénykönyv] 423. cikkének (1) és (5) bekezdése), amely szerint a gyanúsított távollétében végrehajtott nyomozási cselekményekkel és a vádlott távollétében hozott ítélettel szemben nincs helye jogorvoslatnak, ha a vádlott az eredeti vádról történő tájékoztatását követően elrejtőzik, és ezért sem a bírósági tárgyalás időpontjáról és helyéről, sem meg nem jelenésének következményeiről nem lehetett tájékoztatni?

Ha e kérdésre nemleges választ kell adni: Közvetlen hatállyal rendelkezik-e a 2016/343 irányelvnek a Charta 47. cikkével összefüggésben értelmezett 9. cikke?

____________

1 A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2016. L 65., 1. o.).