Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 28.9.2011 - AZ v. komissio

(Asia F-26/10)1

(Henkilöstö - Ylennys - Vuoden 2009 ylennyskierros - Kyky työskennellä kolmannella kielellä - Aloitettu kurinpitomenettely - Jättäminen pois ylennyskierrokselta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AZ (Thionville, Ranska) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: komissio (asiamiehet: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin pois vuoden 2009 ylennyskierrokselta ja komission velvoittaminen maksamaan hänelle korvausta henkisestä kärsimyksestä

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

AZ vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 179, 3.7.2010, s. 58..