Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.3.2011 – Mioni v. komissio

(Asia F-28/10)1

(Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palkkaus – Ulkomaankorvaus– Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 4 artiklassa säädetyt edellytykset – Tavanomainen asuinpaikka ennen palvelukseen tuloa)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla lopetettiin kantajalle aikaisemmin myönnetyn ulkomaankorvauksen maksaminen

Tuomiolauselma

Mionin kanne hylätään.

Mioni vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 EUVL C 179, 3.7.2010, s. 58.