Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 10. marta spriedums – Begue u.c./Komisija

(lieta F-27/10) 1

Civildienests – Līgumdarbinieki – Piemaksas strādājošajiem par pastāvīgu darba gatavību – Civildienesta noteikumu 55. un 56.b pants – Padomes Regula (EEK, EURATOM, EOTK) Nr. 495/77

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Christian Begue u.c. (Marcy, Francija) (pārstāvis A. Woimant, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji D. Martin un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, kurā prasītājiem atteikts ar atpakaļejošu spēku samaksāt Civildienesta noteikumu 56.b pantā paredzēto piemaksu par gatavību darbam

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

prasītāji sedz savus tiesāšanas izdevumus paši un atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 179, 03.07.2010., 58. lpp.