Language of document :

Tožba, vložena 6. maja 2010 - Costa proti Komisiji

(Zadeva F-26/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Antonino Costa (Thionville, Francija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila tožeča stranka izključena iz napredovalnega obdobja 2009, in naložitev toženi stranki, da ji plača odškodnino zaradi povzročene nepremoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba OPI, s katero je bila tožeča stranka izključena iz napredovalnega obdobja 2009 in za katero je tožeča stranka izvedela 22. novembra 2009, naj se razglasi za nično;

odločba o zavrnitvi pritožbe z dne 27. januarja 2010 naj se, če je treba, razglasi za nično;

toženi stranki naj se posledično naloži obveznost ponovne izvedbe postopka za napredovalno obdobje 2009, ki naj se z vključitvijo tožeče stranke izvede pravilno;

toženi stranki naj se naloži plačilo 25.000 EUR iz naslova povrnitve povzročene nepremoženjske škode;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________