Language of document :

2020 m. birželio 15 d. Audiencia Provincial de León (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AB Volvo ir DAF TRUCKS N.V. / RM

(Byla C-267/20)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de León

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: AB Volvo ir DAF TRUCKS N.V.

Kita apeliacinio proceso šalis: RM

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 101 straipsnį ir veiksmingumo principą reikia aiškinti taip, kad pagal juos draudžiamas nacionalinės teisės nuostatos aiškinimas, pagal kurį laikoma, jog direktyvos 10 straipsnyje ir 17 straipsnyje dėl žalos įvertinimo teismine tvarka numatytas 5 metų senaties terminas ieškiniui pareikšti netaikomas atgaline tvarka, kai nuoroda į taikymą atgaline tvarka pateikiama sankcijos dieną, o ne ieškinio pareiškimo dieną?

2.    Ar Direktyvos 2014/104/ES1 22 straipsnio 2 dalį ir sąvoką „taikymas atgaline tvarka“ reikia aiškinti taip, kad pagal jas šios direktyvos 10 straipsnis taikomas ieškiniams, kaip antai nagrinėjamam pagrindinėje byloje, kurie, nors ir pareikšti įsigaliojus direktyvai ir į nacionalinę teisę ją perkeliančiai nuostatai, vis dėlto susiję su ankstesnėmis faktinėmis aplinkybėmis ar sankcijomis?

3.    Ar taikant nuostatą, kaip antai Ley de Defensa de la Competencia (Konkurencijos apsaugos įstatymas) 76 straipsnį, Direktyvos 2014/104/ES 17 straipsnis dėl žalos įvertinimo teismine tvarka turi būti aiškinamas taip, kad tai yra procesinio pobūdžio nuostata, taikytina pagrindinėje byloje, kurioje ieškinys pareikštas po to, kai įsigaliojo direktyvą perkelianti nacionalinės teisės nuostata?

____________

1 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/104/ES dėl tam tikrų taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, patirtos dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės nuostatų pažeidimo, atlyginimo (OL L 349, 2014, p. 1).