Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesarbeitsgericht (Germania) la 16 noiembrie 2020 – ROI Land Investments Ltd./FD

(Cauza C-604/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesarbeitsgericht (Germania)

Părțile din procedura principală

Recurentă: ROI Land Investments Ltd.

Intimată: FD

Întrebările preliminare

Articolul 6 alineatul (1) coroborat cu articolul 21 alineatul (2) și alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (denumit în continuare „Regulamentul nr. 1215/2012”)1 trebuie interpretat în sensul că un lucrător poate acționa în justiție o persoană juridică care nu este angajatorul său și care nu își are domiciliul în sensul articolului 63 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1215/2012 pe teritoriul unui stat membru, dar care este direct responsabil față de lucrător, în temeiul unui acord patronal, pentru drepturi care decurg dintr-un contract individual de muncă cu un terț, în fața instanței de la locul în care sau din care lucrătorul își desfășoară în mod obișnuit activitatea sau în fața instanței din ultimul loc în care acesta și-a desfășurat activitatea în raportul de muncă cu terțul, în cazul în care, în lipsa acordului patronal, contractul de muncă cu acest terț nu ar fi fost încheiat?

Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1215/2012 trebuie interpretat în sensul că rezerva privind articolul 21 alineatul (2) din acest regulament exclude aplicarea unei norme de competență prevăzute de dreptul național al statului membru care permite lucrătorului să acționeze în justiție, pentru drepturi care decurg dintr-un contract individual de muncă încheiat cu un terț, o persoană juridică direct responsabilă față de el în împrejurările descrise în prima întrebare, în calitate de „succesor în drepturi” al angajatorului, în fața instanței de la locul de muncă obișnuit, atunci când nu există o competență precum cea prevăzută la articolul 21 alineatul (2) coroborat cu alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul nr. 1215/2012?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare și al unui răspuns afirmativ la a doua întrebare:

a)    Articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1215/2012 trebuie interpretat în sensul că noțiunea de „domeniu profesional” include exercitarea unei activități subordonate în cadrul unui raport de muncă?

b)    În cazul unui răspuns afirmativ, articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1215/2012 trebuie interpretat în sensul că un acord patronal pe baza căruia o persoană juridică răspunde în mod direct pentru drepturile unui lucrător în temeiul unui contract individual de muncă încheiat cu un terț, constituie un contract pe care lucrătorul l-a încheiat într-un scop care se situează în domeniul său profesional?

În ipoteza în care, ca răspuns la întrebările precedente, instanța de trimitere ar avea competența internațională pentru soluționarea litigiului:

a)    Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)2 trebuie interpretat în sensul că noțiunea de „activitate profesională” include exercitarea unei activități subordonate în cadrul unui raport de muncă?

b)    În cazul unui răspuns afirmativ, articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul Roma I trebuie interpretat în sensul că un acord patronal în temeiul căruia o persoană juridică este direct responsabilă față de un lucrător pentru drepturile care decurg dintr-un contract individual de muncă încheiat cu un terț constituie un contract pe care lucrătorul l-a încheiat într-un scop care se înscrie în sfera activității sale profesionale?

____________

1 JO 2012, L 351, p. 1.

2 JO 2008, L 177, p. 6.