Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. studenoga 2020. uputio Landgericht Düsseldorf (Njemačka) – EZ/Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

(predmet C-606/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: EZ

Tuženici: Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

Prethodno pitanje

Treba li članak 20. prvu rečenicu Konvencije o ujednačavanju određenih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu, zaključene u Montrealu 28. svibnja 1999., koju je Europska zajednica potpisala 9. prosinca 1999., a koja je u njezino ime odobrena Odlukom Vijeća 2001/539/EZ od 5. travnja 20011 . te je ona 28. lipnja stupila na snagu, tumačiti na način da je prijevoznik u cijelosti ili djelomično oslobođen svoje odgovornosti zbog gubitka prtljage u skladu s člankom 17. stavkom 2. Montrealske konvencije ako putnik nove, odnosno gotovo nove, elektroničke proizvode poput kompaktnog fotoaparata, tableta (IPad) i bežičnih slušalica prevozi u predanoj prtljazi umjesto u ručnoj prtljazi, a da to nije prijavio prijevozniku, iako je putnik te elektroničke proizvode mogao nositi sa sobom u ručnoj prtljazi i to bi bilo od njega razumno očekivati?

____________

1 2001/539/EZ: Odluka Vijeća od 5. travnja 2001. o zaključku Europske zajednice o Konvenciji za izjednačavanje nekih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija) (SL 2001., L 194, str. 38.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 21., str. 5.)