Language of document :

Tužba podnesena 26. kolovoza 2017. – A & O Hotel and Hostel Friedrichshain protiv Komisije

(predmet T-578/17)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlin, Njemačka) (zastupnici: S. Heise i M. Lindner, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Komisije C(2017) 3220 final od 29. svibnja 2017. o neporeznim mjerama potpore koje je Njemačka provela u korist Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (i dr.) SA.43145 (2016/FC) (SL 2017., C 193, str. 1.) i

Komisiji naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog.

Povreda bitnih postupovnih odredbi i odredbi u pogledu oblika, u skladu s člankom 108. stavkom 2. UFEU-a u vezi s člankom 4. stavkom 4. i člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/15891 i u skladu s člankom 296. stavkom 2. UFEU-a

Komisija je povrijedila tužiteljeva postupovna prava time što je sporna odluka donesena nakon samo prethodnog ispitivanja iako je bila dužna pokrenuti službeni ispitni postupak. Tužitelj se pritom poziva na to da je Komisija uz pažljivu ocjenu informacija i podataka koji su joj bili dostupni morala imati sumnje o spojivosti nezakonitih neporeznih mjera potpore koje je Njemačka provela u korist Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (i dr.).

U dijelu u kojem Komisija u spornoj odluci nije obradila, u kojem je samo nedovoljno ili u bitnim dijelovima usto pogrešno obradila te informacije i podatke koji opravdavaju sumnju, tužitelj nadalje prigovara da je Komisija povrijedila svoju obvezu obrazlaganja u skladu s člankom 296. stavkom 2. UFEU-a.

____________

1 Uredba Vijeća (EU) 2015/1589 od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 2015., L 248, str. 9. i ispravak SL 2017., L 186, str. 17.).