Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.6.2019 – a&o hostel and hotel Berlin v. komissio

(asia T-578/17)1

(Valtiontuet – Toimintatuet – Berliinin retkeilymaja – Julkisyhteisön kiinteistön käyttö vuokraa maksamatta – Päätös, jolla mahdollinen tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi – SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohta – Vakavat vaikeudet)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: a&o hostel and hotel Berlin GmbH, jolle A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH:n oikeudet ovat siirtyneet (Berliini, Saksa) (edustajat: asianajajat S. Heise ja M. Lindner)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Blanck, A. Bouchagiar ja T. Maxian Rusche)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: aluksi T. Henze ja R. Kanitz, sitten R. Kanitz, avustajanaan asianajaja K. Dingeman)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jossa vaaditaan kumoamaan komission 29.5.2017 antama päätös C(2017) 3220 final, joka koskee Saksan Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH:n hyväksi toteuttamia, verotukseen liittymättömiä tukitoimenpiteitä ja jonka tiivistelmä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL 2017, C 193, s. 1).

Tuomiolauselma

Kumotaan komission 29.5.2017 antama päätös C(2017) 3220 final, joka koskee Saksan Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH:n hyväksi toteuttamia, verotukseen liittymättömiä tukitoimenpiteitä.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan &o hostel and hotel Berlin GmbH:n oikeudenkäyntikulut.

Saksan liittotasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 338, 9.10.2017.