Language of document : ECLI:EU:T:2019:437


 


 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 20ής Ιουνίου 2019 – a&o hostel and hotel Berlin κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-578/17)

«Κρατικές ενισχύσεις – Ενισχύσεις λειτουργίας – Ξενώνας νέων στο Βερολίνο – Χρήση δημόσιου ακινήτου χωρίς καταβολή μισθώματος – Απόφαση με την οποία η ενδεχόμενη ενίσχυση κηρύσσεται συμβατή με την εσωτερική αγορά – Άρθρο 107, παράγραφος 3, στοιχείο γʹ, ΣΛΕΕ – Σοβαρές δυσχέρειες»

1.      Ένδικη διαδικασία – Παρέμβαση – Ένσταση απαραδέκτου που δεν προβλήθηκε από τον καθού – Απαράδεκτο – Ένσταση απαραδέκτου για λόγους δημόσιας τάξης – Αυτεπάγγελτη εξέταση από τον δικαστή

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 40, εδ. 4· Κανονισμός Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, άρθρα 129 και 142 § 3)

(βλ. σκέψη 36)

2.      Προσφυγή ακυρώσεως – Φυσικά ή νομικά πρόσωπα – Πράξεις που τα αφορούν άμεσα και ατομικά – Απόφαση με την οποία η Επιτροπή διαπιστώνει το συμβατό κρατικής ενίσχυσης προς την κοινή αγορά χωρίς να κινήσει την επίσημη διαδικασία εξέτασης – Προσφυγή των ενδιαφερομένων κατά την έννοια του άρθρου 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ – Παραδεκτό – Προϋποθέσεις

(Άρθρα 108 §§ 2 και 3 και 263, εδ. 4, ΣΛΕΕ· κανονισμός 2015/1589 του Συμβουλίου, άρθρο 1, στοιχείο ηʹ)

(βλ. σκέψεις 37-54)

3.      Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη – Εξέτασή τους από την Επιτροπή – Προκαταρκτική φάση και κατ’ αντιπαράθεση διαδικασία – Υποχρέωση της Επιτροπής να κινήσει την κατ’ αντιπαράθεση διαδικασία σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών – Έννοια των σοβαρών δυσχερειών – Αντικειμενικός χαρακτήρας – Δικαστικός έλεγχος – Περιεχόμενο

(Άρθρα 107 § 1 και 108 §§ 2 και 3 ΣΛΕΕ)

(βλ. σκέψεις 57-60)

4.      Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη – Εξέτασή τους από την Επιτροπή – Προκαταρκτική φάση και κατ’ αντιπαράθεση διαδικασία – Υποχρέωση της Επιτροπής να κινήσει την κατ’ αντιπαράθεση διαδικασία σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών – Περιστάσεις που καταδεικνύουν την ύπαρξη τέτοιων δυσχερειών – Δικαστικός έλεγχος – Βάρος απόδειξης

(Άρθρο 107 § 3 ΣΛΕΕ)

(βλ. σκέψεις 63-67)

5.      Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη – Απαγορεύονται – Παρεκκλίσεις – Ενισχύσεις δυνάμενες να τύχουν της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 107, παράγραφος 3, στοιχείο γʹ, ΣΛΕΕ – Ενίσχυση για τη λειτουργία – Δεν εμπίπτει – Εξαιρέσεις

(Άρθρο 107 § 3, στοιχείο γʹ, ΣΛΕΕ)

(βλ. σκέψεις 72-79)

6.      Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη – Εξέτασή τους από την Επιτροπή – Προκαταρκτική φάση και κατ’ αντιπαράθεση διαδικασία – Συμβατότητα ενίσχυσης με την εσωτερική αγορά – Δυσχέρειες εκτίμησης – Υποχρέωση της Επιτροπής να κινήσει την κατ’ αντιπαράθεση διαδικασία – Περιστάσεις που καταδεικνύουν την ύπαρξη τέτοιων δυσχερειών – Εκτιμήσεις περιλαμβανόμενες στην απόφαση της Επιτροπής οι οποίες δεν καθιστούν δυνατό να διαπιστωθεί ότι τα κρατικά μέτρα έχουν χαρακτήρα κινήτρου, είναι αναγκαία και αναλογικά και να αποκλειστεί η αλλοίωση, λόγω των μέτρων αυτών, των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών

(Άρθρο 107 § 3, στοιχείο γʹ, ΣΛΕΕ· κανονισμός 2015/1589 του Συμβουλίου, άρθρο 4 § 3)

(βλ. σκέψεις 90-118, 124-128)

Αντικείμενο

Προσφυγή δυνάμει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ με αίτημα την ακύρωση της απόφασης C(2017) 3220 τελικό της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2017, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.43145 (2016/FC) – Γερμανία, περί των προβαλλόμενων παράνομων μέτρων κρατικής ενίσχυσης μη φορολογικού χαρακτήρα υπέρ της Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2017, C 193, σ. 1).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση C(2017) 3220 τελικό της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2017, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.43145 (2016/FC) – Γερμανία, περί των προβαλλόμενων παράνομων μέτρων κρατικής ενίσχυσης μη φορολογικού χαρακτήρα υπέρ της Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH.

2)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα δικαστικά έξοδά της καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η a&o hostel and hotel Berlin GmbH.

3)

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας φέρει τα δικαστικά έξοδά της.