Language of document : ECLI:EU:T:2019:437


 


 Hotărârea Tribunalului (Camera a șasea) din 20 iunie 2019 – a&o hostel and hotel Berlin/Comisia

(Cauza T-578/17)

„Ajutoare de stat – Ajutoare de exploatare – Pensiune pentru tineret în Berlin – Utilizare a unui bun imobil public fără plata unei chirii – Decizie prin care eventualul ajutor este declarat compatibil cu piața internă – Articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE – Dificultăți serioase”

1.      Procedură jurisdicțională – Intervenție – Excepţie de inadmisibilitate neinvocată de pârât – Inadmisibilitate – Cauze de inadmisibilitate pentru motive de ordine publică – Examinare din oficiu de către instanță

[Statutul Curții de Justiție, art. 40 al patrulea paragraf; Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 129 și art. 142 alin. (3)]

(a se vedea punctul 36)

2.      Acțiune în anulare – Persoane fizice sau juridice – Acte care le privesc direct și individual – Decizie a Comisiei prin care se constată compatibilitatea unui ajutor de stat cu piața comună fără deschiderea procedurii oficiale de investigare – Acțiune a persoanelor interesate în sensul articolului 108 alineatul (2) TFUE – Admisibilitate – Condiții

[Art. 108 alin. (2) și (3) și art. 263 al patrulea paragraf TFUE; Regulamentul 2015/1589 al Consiliului, art. 1 lit. (h)]

(a se vedea punctele 37-54)

3.      Ajutoare acordate de state – Examinare de către Comisie – Faza preliminară și faza în contradictoriu – Obligația Comisiei de a iniția procedura în contradictoriu în cazul unor dificultăți serioase – Noțiunea de dificultăți serioase – Caracter obiectiv  – Control jurisdicțional –Întindere

[Art. 107 alin. (1) și art. 108 alin. (2) și (3) TFUE]

(a se vedea punctele 57-60)

4.      Ajutoare acordate de state – Examinare de către Comisie – Faza preliminară și faza în contradictoriu – Obligația Comisiei de a iniția procedura în contradictoriu în cazul unor dificultăți serioase – Circumstanțe care permit atestarea existenței unor astfel de dificultăți – Control jurisdicțional – Sarcina probei

[Art. 107 alin. (3) TFUE]

(a se vedea punctele 63-67)

5.      Ajutoare acordate de state – Interzicere – Derogări – Ajutoare care pot beneficia de derogarea prevăzută la articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE – Ajutor pentru funcționare – Excludere – Excepții

[Art. 107 alin. (3) lit. (c) TFUE]

(a se vedea punctele 72-79)

6.      Ajutoare acordate de state – Examinare de către Comisie – Faza preliminară și faza în contradictoriu – Compatibilitatea unui ajutor cu piața internă – Dificultăți de apreciere – Obligația Comisiei de a iniția procedura în contradictoriu – Circumstanțe care permit atestarea existenței unor astfel de dificultăți – Considerații care figurează în decizia Comisiei care nu permit să se constate caracterul stimulativ, necesar și proporțional al măsurilor statale și să se excludă afectarea, prin aceste măsuri, a schimburilor comerciale dintre statele membre

[Art. 107 alin. (3) lit. (c) TFUE; Regulamentul 2015/1589 al Consiliului, art. 4 alin. (3)]

(a se vedea punctele 90-118 și 124-128)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE şi având ca obiect anularea Deciziei C(2017) 3220 final a Comisiei din 29 mai 2017 referitoare la ajutorul de stat SA.43145 (2016/FC) – Germania privind pretinsele măsuri de ajutor de stat cu caracter nefiscal nelegale în favoarea Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH, în privința căreia un rezumat este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO 2017, C 193, p. 1).

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia C(2017) 3220 final a Comisiei din 29 mai 2017 referitoare la ajutorul de stat SA.43145 (2016/FC) – Germania privind pretinsele măsuri de ajutor de stat cu caracter nefiscal nelegale în favoarea Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH.

2)

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de a&o hostel and hotel Berlin GmbH.

3)

Republica Federală Germania suportă propriile cheltuieli de judecată.