Language of document :

Žaloba podaná dne 23. září 2013 – ZZ v. Rada

(Věc F-94/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: E. Marchal, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas a A. Coolen, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, podle něhož se bonifikace nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru vypočítá na základě nových obecných prováděcích ustanovení (OPU) týkajících se článků 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 30. ledna 2013 o výpočtu bonifikace nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru u Rady,v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti žalobce ze dne 11. června 2013 směřující k uplatnění OPU a diskontních sazeb platných v okamžiku podání jeho žádosti o převod jeho nároků na důchod, uložit Radě náhradu nákladů řízení.