Language of document :

23. septembril 2013 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-94/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid E. Marchal, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas ja A. Coolen)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus arvutada nende pensioniõiguste staažilisa, mis on omandatud enne teenistusse astumist, vastavalt ametnike personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uutele üldistele rakendussätetele.Hageja nõudedtühistada 30. jaanuari 2013. aasta otsus, mis käsitleb tema pensioniõiguste, mis on omandatud enne nõukogu teenistusse astumist, staažilisa arvutamist,vajalikus osas tühistada 11. juuni 2013. aasta otsus jätta rahuldamata tema kaebus, millega paluti kohaldada tema pensioniõiguste ülekandmise taotluse esitamise ajal kehtinud üldiseid rakendussätteid ja tulum

ja 12 uutele

üldistele rakendussätetele.Hageja nõudedtühistada 30. jaanuari 2013. aasta otsus, mis käsitleb tema pensioniõiguste, mis on omandatud enne nõukogu teenistusse astumist, staažilisa arvutamist,vajalikus osas tühistada 11. juuni 2013. aasta otsus jätta rahuldamata tema kaebus, millega paluti kohaldada tema pensioniõiguste ülekandmise taotluse esitamise ajal kehtinud üldiseid rakendussätteid ja tulumäärasid,mõista kohtukulud välja nõukogult.