Language of document :

Tužba podnesena 23. rujna 2013. – ZZ protiv Vijeća

(Predmet F-94/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: E. Marchal, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas i A. Coolen, avocats)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Predmet i opis spora

Ukidanje odluke o pristupanju izračunu subvencija mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu na temelju novih provedbenih pravila koja se odnose na članke 11. i 12. Priloga VIII Pravilnika o službenicima.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Ukinuti odluku od 30. siječnja 2013. o izračunu subvencije njegovih mirovinskih prava stečenih prije njegova stupanja u službu Vijeća,ukoliko je potrebno, poništiti odluku od 11. lipnja 2013. kojom se odbacuje njegov prigovor s ciljem primjene provedbenih pravila i stopa prirasta na snazi u trenutku njegovog zahtjeva za prijenosom njegovih prava na mirovinu, naložiti Vijeću snošenje troškova.