Language of document :

Acțiune introdusă la 23 septembrie 2013 – ZZ/Consiliul

(Cauza F-94/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: E. Marchal, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas și A. Coolen, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a efectua calculul sporului drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu pe baza noilor DGA referitoare la articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 30 ianuarie 2013 privind calculul sporului drepturilor sale de pensie dobândite anterior intrării sale în serviciul Consiliului;în măsura în care este necesar, anularea deciziei din 11 iunie 2013 de respingere a reclamației sale prin care se urmărește aplicarea DGA și a valorilor actuariale în vigoare la data cererii sale de transfer al drepturilor sale de pensie;obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.