Language of document :

Tožba, vložena 23. septembra 2013 – ZZ proti Svetu

(Zadeva F-94/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: E. Marchal, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas in A. Coolen, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da se izračun bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela, opravi na podlagi novih splošnih izvedbenih določb, ki se nanašajo na člena 11 in 12 Priloge VIII Kadrovskih predpisov.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 30. januarja 2013, ki se nanaša na izračun bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela na Svetu, naj se razglasi za nično,če je potrebno, naj se odločba, s katero je bila zavrnjena pritožba z dne 11. junija 2013 glede uporabe splošnih izvedbenih določb in diskontnih stopenj, ki so veljale ob vložitvi zahtevka za prenos pokojninskih pravic, razglasi za nično, Svetu naj se naloži plačilo stroškov.