Language of document :

Talan väckt den 23 september 2013 – ZZ mot rådet

(Mål F-94/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna E. Marchal, J.N. Louis, D. Abreu Caldas och A. Coolen)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att beräkna de pensionsrättigheter som förvärvats före tjänstetillträdet och som en anställd får tillgodoräkna sig enligt de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 30 januari 2013 om beräkning av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat före tjänstetillträdet och som sökanden får tillgodoräkna sig,

vid behov, ogiltigförklara beslutet av den 11 juni 2013 att avslå sökandens klagomål med begäran om tillämpning av de allmänna tillämpningsföreskrifter och det försäkringstekniska värde som gällde vid tidpunkten för sökandens begäran om överföring av pensionsrättigheterna, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.