Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-4 ta’ Mejju 2016 – Jimenez Krause vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-93/13) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 336, 16/11/2013, p. 32.