Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 20. srpnja 2016. – Piessevaux protiv Vijeća

(predmet F-94/13)1

(Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju – Mirovinska prava stečena na temelju nacionalnog mirovinskog sustava prije stupanja u službu Unije – Prijenos u mirovinski sustav Unije – Prijedlog za priznavanje godina mirovinskog staža – Prigovor nedopuštenosti – Pojam akta kojim se nanosi šteta – Članak 83. Poslovnika)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Vincent Piessevaux (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: u početku D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, odvjetnici, zatim D. de Abreu Caldas i J.-N. Louis, odvjetnici, potom J.-N. Louis, odvjetnik te naposljetku L. Ponteville, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bauer i J. Herrmann, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o izračunu prava iz mirovinskog osiguranja stečenih prije stupanja u službu na temelju novih općih provedbenih odredbi koje se odnose na članke 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju.

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

Vincent Piessevaux snosit će vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova Vijeća Europske unije.

____________

1 SL C 336, 16. 11. 2013., str. 32.