Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 20. jūlija rīkojums – Piessevaux/Padome

(lieta F-94/13) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesības, kas pirms stāšanās darbā Savienībā iegūtas atbilstoši valsts pensiju sistēmai – Pārnešana uz Savienības pensiju sistēmu – Ieskaitāmo izdienas gadu piedāvājums – Iebilde par nepieņemamību – Nelabvēlīga akta jēdziens – Reglamenta 83. pants

Tiesvedības valoda  franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vincent Piessevaux (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats, pēc tam D. de Abreu Caldas un J.-N. Louis, avocats, vēlāk J.-N. Louis, avocat, un visbeidzot L. Ponteville, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – M. Bauer un J. Herrmann)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar ko pirms stāšanās darbā iegūtās pensijas tiesības ir noteiktas, pamatojoties uz jaunajiem Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

Vincent Piessevaux sedz savus un atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 336, 16.11.2013., 32. lpp.