Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 20 iulie 2016 – Piessevaux/Consiliul

(Cauza F-94/13)1

[Funcţie publică – Funcţionari – Pensii – Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut – Drepturi de pensie dobândite, înainte de intrarea în serviciul Uniunii, în temeiul unui sistem naţional de pensii – Transfer către sistemul de pensii al Uniunii – Propunere de spor de ani de plată – Excepţie de inadmisibilitate – Noţiunea de act cauzator de prejudicii – Articolul 83 din Regulamentul de procedură]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Vincent Piessevaux (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați, ulterior D. de Abreu Caldas și J.-N. Louis, avocați, apoi J.-N. Louis, avocat, în cele din urmă L. Ponteville, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și J. Herrmann, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de efectuare a calculului sporului drepturilor de pensie dobândite înainte de intrarea în serviciu pe baza noilor DGA privind articolele 11 şi 12 din anexa VIII la Statutul funcţionarilor

Dispozitivul

Respinge acţiunea ca inadmisibilă.

Domnul Vincent Piessevaux suportă propriile cheltuieli de judecată şi este obligat să suporte cheltuielile efectuate de Consiliul Uniunii Europene.

____________

1 JO C 336, 16.11.2013, p. 32.