Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 20. julija 2016 – Piessevaux/Svet

(Zadeva F-94/13)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike – Pokojninske pravice, pridobljene pred nastopom službe pri Uniji, v okviru nacionalnega pokojninskega sistema – Prenos v pokojninski sistem Unije – Predlog za priznanje pokojninske dobe – Ugovor nedopustnosti – Pojem akt, ki posega v položaj – Člen 83 Poslovnika)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Vincent Piessevaux (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki, nato D. de Abreu Caldas in J.-N. Louis, odvetnika, nato J.-N. Louis, odvetnik, in na koncu L. Ponteville, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in J. Herrmann, agenta)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe o izračunu pokojninskih pravic, pridobljenih pred nastopom službe na podlagi novih splošnih določb za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.    V. Piessevaux nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.

____________

1 UL C 336, 16.11.2013, str. 32.