Language of document : ECLI:EU:F:2016:179

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK

VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2016. július 20.

F‑94/13. sz. ügy

Vincent Piessevaux

kontra

az Európai Unió Tanácsa

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése – Az Uniónál történő szolgálatba lépést megelőzően a nemzeti nyugdíjrendszerben szerzett nyugdíjjogosultság – Az uniós nyugdíjrendszerbe való átvitel – A szolgálati idő jóváírására tett javaslat – Elfogadhatatlansági kifogás – A sérelmet okozó aktus fogalma – Az eljárási szabályzat 83. cikke”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Vincent Piessevaux az Európai Unió Tanácsának 2013. január 30‑i, a felperes által az Uniónál való szolgálatba lépést megelőzően a nemzeti nyugdíjrendszerben szerzett nyugdíjjogosultságokat véglegesen megállapító határozatának megsemmisítését, valamint az említett határozattal szemben benyújtott panaszát elutasító határozat megsemmsítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant, elutasítja. Vincent Piessevaux maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Az Uniónál való szolgálatba lépést megelőzően megszerzett, nyugdíjra jogosító szolgálati időnek az uniós rendszerbe való átvitel céljából történő jóváírására tett javaslat – Kizártság – A megszerzett nyugdíjjogosultságok tőkeértékének átvitelét követően hozott, a nyugdíjra jogosító szolgálati idő elismeréséről szóló határozat – Bennfoglaltság

(EUMSZ 270. cikk; személyzeti szabályzat, 91. cikk, (1) bekezdés; VIII. melléklet, 11. cikk, (2) bekezdés)

A nyugdíjjogosultságoknak a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikke (2) bekezdésében foglalt átviteli eljárás keretében – amennyiben az érintett által az Unió szolgálatába történő lépést megelőzően szerzett nyugdíjjogosultságot képviselő tőkeérték átvitele már megtörtént – a kinevezésre jogosult hatóság által meghozott határozat az a sérelmet okozó aktus, amely az EUMSZ 270. cikk és a személyzeti szabályzat 91. cikkének (1) bekezdése alapján keresettel megtámadható. Ezzel szemben a nyugdíjjogosultság jóváírására vonatkozó javaslat, még ha azt az érintett el is fogadta, nem minősül olyan sérelmet okozó aktusnak, amely az EUMSZ 270. cikk és a személyzeti szabályzat 91. cikkének (1) bekezdése alapján keresettel megtámadható.

Ugyanis a szolgálati idő jóváírása csak akkor ismerhető el, ha a tisztviselő hozzájárul az érintett nemzeti nyugdíjszervnél korábban általa megszerzett nyugdíjjogosultságot képviselő tőkeérték uniós nyugdíjrendszerbe való átviteli eljárásának folytatásához, amely hozzájáruláshoz a szolgálati idők jóváírására vonatkozó, az adminisztráció által az említett szerv által megadott ideiglenes összeg alapján tett javaslat szolgáltatja a szükséges információt.

E tekintetben az érintett intézmény a szolgálati idők jóváírására vonatkozó javaslat szakaszában egyszerűen arra vállal kötelezettséget, hogy az érintett helyzetére megfelelően alkalmazza a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdését és az általános végrehajtási rendelkezéseket. Az intézmény e kötelezettsége az intézmény kifejezett kötelezettségvállalásának hiányában is közvetlenül a személyzeti szabályzat kérdéses rendelkezéseiből fakad.

Így a szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslatként kifejezésre jutó ilyen kötelezettségből sem a kérdéses intézményt terhelő új kötelezettség, sem következésképpen az érintett jogi helyzetének változása nem következik, különösen azért nem, mivel ha az érintett hozzájárul a valamely más rendszerben szerzett nyugdíjjogosultságainak az uniós nyugdíjrendszerbe való átviteléhez, a javaslattevő intézménynek – amennyiben a nemzeti nyugdíjszerv által megadott tőkeérték átvitele már megtörtént – nincs ezzel kapcsolatban olyan kötelezettsége, hogy automatikusan elismerje az érintett azon szolgálati ideit, amelyek az eredeti javaslatban szerepeltek, amelyre tekintettel az érintett megerősítette az említett tőkeérték uniós nyugdíjrendszerbe történő átvitelére vonatkozó szándékát.

(lásd a 24–28. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke: 2015. október 13‑i Bizottság kontra Verile és Gjergji ítélet, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 50., 52., 53. és 74. pont; Bizottság kontra Cocchi és Falcione ítélet, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, 66. pont; Teughels kontra Bizottság ítélet, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 37., 46., 48., 49., 58. és 70. pont.