Language of document :

A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2021. február 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I. kontra Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(C-128/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperesek: Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I.

Alperes: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését, hogy a Litván Köztársaságban a közjegyzők, amikor a közjegyzői kamara által elfogadott, jelen ügyben ismertetett pontosításokkal kapcsolatos tevékenységet folytatnak, az EUMSZ 101. cikk értelmében vett vállalkozásnak minősülnek?

2.    Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését, hogy a litván közjegyzői kamara által elfogadott, jelen ügyben ismertetett pontosítások az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése értelmében vett, társulás által hozott döntésnek minősülnek?

3.    A második kérdésre adott igenlő válasz esetén e pontosítások célja vagy hatása az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése értelmében a belső piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása?

4.    Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének esetleges megsértéséről való határozathozatal során ezeket a jelen ügyben ismertetett pontosításokat a Wouters ítélet1 97. pontjában meghatározott szempontok alapján kell-e értékelni?

5.    A negyedik kérdésre adott igenlő válasz esetén jogszerű céloknak minősülnek-e ezen pontosításoknak a Wouters ítélet 97. pontjában meghatározott szempontok szerinti értékelése során a felperesek által hivatkozott célok, nevezetesen a közjegyzői gyakorlat egységesítése, a szabályozási hézag megszüntetése, a fogyasztók érdekeinek védelme, a fogyasztók egyenlő bánásmódjának és az arányosság elvének biztosítása, valamint a közjegyzők megalapozatlan polgári jogi felelősségre vonással szembeni védelme?

6.    Az ötödik kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e tekinteni, hogy az e pontosításokkal előírt korlátozások nem haladják meg a jogszerű célok megvalósításának biztosításához szükséges mértéket?

7.    Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket, hogy úgy tekinthető, hogy az elnökség tagjaként eljáró közjegyzők megsértették e cikket, és bírság szabható ki velük szemben azon az alapon, hogy közjegyzőként dolgozva részt vettek a jelen ügyben ismertetett pontosítások meghozatalában?

____________

1 2002. február 19-i ítélet, C-309/99, EU:C:2002:98.