Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesarbeitsgericht (Germania) la 26 februarie 2021 – LB/TO

(Cauza C-120/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesarbeitsgericht

Părțile din procedura principală

Recurent: LB

Intimată în recurs: TO

Întrebarea preliminară

Articolul 7 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru1 și articolul 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se opun aplicării unei reglementări naționale precum articolul 194 alineatul (1) coroborat cu articolul 195 din BGB, potrivit căreia dreptul la concediu anual plătit este supus termenului de prescripție de drept comun de trei ani, care începe să curgă, conform articolului 199 alineatul (1) din BGB, la sfârșitul anului de referință, în cazul în care angajatorul nu a oferit lucrătorului în mod efectiv posibilitatea de a-și exercita dreptul la concediu, prin încurajarea efectuării concediului și informarea corespunzătoare cu privire la acesta?

____________

1 JO 2003, L 299, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 3.