Language of document :

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

ANTONIO TIZZANO

fremsat den 31. januar 2002

Sag C-467/98

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

mod

Kongeriget Danmark

«Traktatbrud - en medlemsstats indgåelse og anvendelse af en bilateral “open skies”-aftale med USA - afledt ret, der regulerer det indre marked på luftfartsområdet (forordning (EØF) nr. 2299/89, nr. 2407/92, nr. 2408/92, nr. 2409/92 og nr. 95/93) - Fællesskabets eksterne kompetence - EF-traktatens artikel 52 (efter ændring nu artikel 43 EF) - EF-traktatens artikel 5 (nu artikel 10 EF)»

(se sag C-466/98)