Language of document :

Žaloba podaná dne 10. března 2006 - Ider a další v. Komise

(Věc F-25/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkci: Béatrice Ider a další (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobců

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv ze dne 21. listopadu 2005, kterým byly zamítnuty stížnosti žalobců ze dne 26. července 2005, které napadaly správní rozhodnutí, jimiž bylo stanoveno zařazení a odměna každého z žalobců, a které rovněž napadaly článek 7 rozhodnutí přijatého sborem komisařů dne 27. dubna 2005 a obsahujícího "Všeobecná prováděcí ustanovení o přechodných opatřeních použitelných ve vztahu k zaměstnancům Úřadu pro infrastrukturu a logistiku (Brusel) v jeslích v Bruselu" (VPU), jakož i přílohy č. I a č. II uvedeného rozhodnutí;

v případě potřeby rovněž zrušit rozhodnutí, vůči nimž směřovaly výše uvedené stížnosti;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci, v současné době smluvní zaměstnanci pracující pro jesle v Bruselu, plnili tytéž úkoly již před svým jmenováním, a to na základě pracovních smluv podle belgického práva. Žalobci nesouhlasí se svým zařazením a odměnou, jež určila žalovaná při jejich jmenování smluvními zaměstnanci.

V rámci prvního žalobního důvodu žalobci uplatňují, že podle memoranda o porozumění uzavřeného dne 22. ledna 2002 mezi Komisí a zástupci zaměstnanců jeslí s pracovní smlouvou podle belgického práva se jim mohlo dostat výhodnějšího zařazení. Jejich zařazení do funkční skupiny I, platové třídy 1, představuje totiž zjevně nesprávné posouzení a porušení zásady zákazu diskriminace, jelikož byli považováni za začátečníky bez jakýchkoli odborných zkušeností, zatímco délka jejich odpracovaných let svědčí o opaku.

V rámci druhého žalobního důvodu se žalobci dovolávají porušení čl. 2 odst. 2 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců, výše uvedeného memoranda o porozumění, zásady zákazu diskriminace, jakož i obecných zásad sociálního zabezpečení. Především uplatňují, že při výpočtu jejich odměny neměly být zohledňovány rodinné přídavky.

____________