Language of document :

Tožba, vložena 10. marca 2006 - Ider in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-25/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Béatrice Ider in drugi (zastopnik: L. Vogel, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi (OPSP), z dne 21. novembra 2005 s katero so bili zavrnjeni ugovori tožečih strank z dne 26. julija 2005, ki izpodbijajo upravne odločbe, ki so določile razvrstitev in osebni prejemek za vsako tožečo stranko, in izpodbijajo člen 8 odločbe, ki jo je 27. aprila 2005 sprejel kolegij komisarjev, ki vsebuje "Splošne izvedbene določbe za prehodne ukrepe, ki se uporabljajo za uslužbence, ki jih je Urad za infrastrukturo Bruselj zaposlil v otroških jaslih in vrtcih v Bruslju", ter prilogi I in II te odločbe;

po potrebi, prav tako razglasitev ničnosti odločb zoper katere so bile vloženi zgoraj navedeni ugovori;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke, trenutno pogodbeni uslužbenci, ki delajo v otroških jaslih in vrtcih v Bruslju, so na podlagi pogodb o zaposlitvi, za katere se je uporabljalo belgijsko pravo, opravljali isto delo že pred njihovim imenovanjem. Tožeče stranke izpodbijajo njihovo razvrstitev in osebni prejemek, ki ju je določila tožena stranka ob njihovem imenovanju v pogodbene uslužbence.

S prvim tožbenim razlogom njihove tožbe tožeče stranke zatrjujejo, da bi morale biti na podlagi Protokola o sporazumu med Komisijo in med odborom osebja otroških jasli in vrtcev z dne 22. januarja 2003, za katerega se uporablja belgijsko pravo, bolj ugodno razvrščene. Njihova razvrstitev v funkcionalno skupino I, naziv 1, pomeni namreč kršitev pooblastila za odločanje po prostem preudarku in kršitev načela prepovedi diskriminacije, ker so bile obravnavane kot začetniki brez delovnih izkušenj čeprav imajo veliko delovne dobe.

Z drugim tožbenim razlogom tožeče stranke navajajo kršitev člena 2(2) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), zgoraj navedenega protokola o sporazumu, načela prepovedi diskriminacije in splošnih načel na področju socialne varnosti. Podrobneje izračun osebnega prejemka, ki je tožečim strankam zagotovljen, naj ne bi upošteval družinskih prejemkov.

____________