Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 5.7.2007 - Ider, Desorbay ja Noschese v. komissio

(Asia F-25/06)1

(Virkamiehet - Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Palkkaluokan määrittäminen ja palkkaus - Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä (OIB) - Suorittavan tason tehtävistä vastaavat toimihenkilöt - Belgian oikeuden mukaiset vanhat työntekijät - Sovellettavan järjestelmän muuttuminen − Yhdenvertainen kohtelu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Béatrice Ider (Halle, Belgia), Marie-Claire Desorbay (Meise, Belgia) ja Lino Noschese (Braine-le-Château, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Martin ja L. Lozano Palacios)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajien valitukset, jotka koskivat päätöksiä, joilla määriteltiin heidän palkkaluokkansa ja palkkansa määrä sopimussuhteisina toimihenkilöinä

Tuomiolauselma

Päätös, jolla Euroopan yhteisöjen komissio on vahvistanut Iderin palkan huhtikuussa 2005 allekirjoitetun sopimussuhteisen toimihenkilön sopimuksen johdosta, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Iderin oikeudenkäyntikuluista.

Ider vastaa puolesta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Desorbay ja Noschese vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 108, 6.5.2006, s. 34.