Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. július 5-i ítélete - Bertolete és társai kontra Bizottság

(F-26/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Besorolás és illetmény - Brüsszeli Infrastruktúra- és Logisztikai Hivatal (OIB) - Óvópedagógus - Belga jog szerinti korábbi munkavállalók - Az alkalmazandó rendszer megváltoztatása - Egyenlő bánásmód)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Marli Bertolete és társai (Woluwé-Saint-Lambert) (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin és L. Lozano Palacios meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amellyel elutasította a felperesek szerződéses alkalmazotti besorolásukat és illetményüket megállapító határozatok ellen benyújtott panaszait.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek Bizottságának határozatait, amelyekkel az a 2005 áprilisában aláírt szerződéses alkalmazotti szerződések alapján megállapította a felperesek illetményét.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Közösségek Bizottsága viseli saját költségeit, valamint a felperesek költségeinek a felét.

A felperesek viselik saját költségeik felét.

____________

1 - HL C 108., 2006.5.6., 34. o.