Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2007. gada 24. maija rīkojums -Lofaro/Komisija

(apvienotās lietas F-27/06 un F-75/06) 1

Ierēdņi - Pagaidu darbinieks - Pārbaudes laika pagarināšana - Atlaišana pārbaudes laika beigās - Nelabvēlīgi tiesību akti - Termiņš sūdzības iesniegšanai - Nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Alessandro Lofaro, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - J.-L. Laffineur, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un K. Herrmann, kuriem lietā F-27/06 palīdz F. Longfils, avocate)

Priekšmets

Lietā F-27/06:

Pirmkārt, Komisijas lēmumu, ar ko pagarina prasītāja pārbaudes laiku un tā beigās izbeidz ar viņu noslēgto līgumu, atcelšana un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus.

Lietā F-75/06:

Pirmkārt, Komisijas 2005. gada 28. septembra lēmuma atlaist prasītāju pārbaudes laika beigās un ziņojuma par pārbaudes laiku, ar kuru šis lēmums ir pamatots, atcelšana un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus.

Rezolutīvā daļa:

prasības noraidīt kā nepieņemamas;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - F-27/06: OV C 208, 06.05.2006., 35. lpp., un F-75/06: OV C 212, 02.09.2006., 48. lpp.