Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2007 - Wandschneider v. komissio

(Asia F-28/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointi - Urakehitystä koskeva kertomus - Vuoden 2004 arviointikierros - Kumoamiskanne - Perustelut - Ilmeinen arviointivirhe)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Paolo Sequeira Wandschneider (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat G. Vandersanden ja C. Ronzi, sittemmin asianajajat G. Vandersanden, C. Ronzi ja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja C. Berardis-Kayser)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vuoden 2004 arviointikierroksella laaditun kantajan urakehitystä koskevan kertomuksen kumoaminen ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 121, 20.5.2006, s. 19.