Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedums - Wandschneider/Komisija

(lieta F-28/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Novērtējums - Karjeras attīstības ziņojums - 2004. gada novērtējums - Prasība atcelt tiesību aktu - Pamatojums - Acīmredzama kļūda vērtējumā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Paolo Sequeira Wandschneider, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - sākotnēji G. Vandersanden un C. Ronzi, advokāti, pēc tam G. Vandersanden, C. Ronzi un L. Levi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un C. Berardis-Kayser)

Priekšmets

Pirmkārt, atcelt prasītāja karjeras attīstības ziņojumu par 2004. gada novērtējumu, un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 121, 20.05.2006., 19. lpp.