Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 - Wandschneider proti Komisiji

(Zadeva F-28/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevanje - Karierno ocenjevalno poročilo - Ocenjevalno obdobje 2004 - Ničnostna tožba - Obrazložitev - Očitna napaka pri presoji)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Paolo Sequeira Wandschneider (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva G. Vandersanden in C. Ronzi, nato G. Vandersanden, C. Ronzi in L. Levi, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: G. Berscheid in C. Berardis-Kayser, zastopnika)

Predmet zadeve

Po eni strani razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila tožeče stranke za ocenjevalno obdobje 2004 in, po drugi strani, odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 121, 20.5.2006, str. 19.