Language of document : ECLI:EU:F:2007:123

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (δεύτερο τμήμα)

της 5ης Ιουλίου 2007

Υπόθεση F-26/06

Marli Bertolete κ.λπ.

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Συμβασιούχοι υπάλληλοι – Κατάταξη και αποδοχές – Γραφείο υποδομών και διοικητικής υποστήριξης στις Βρυξέλλες (ΟΙΒ) – Παιδαγωγοί σε βρεφονηπιακούς σταθμούς – Πρώην μισθωτοί εργαζόμενοι κατά το βελγικό δίκαιο – Μεταβολή εφαρμοστέου καθεστώτος – Ίση μεταχείριση»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία η M. Bertolete και οκτώ άλλοι συμβασιούχοι υπάλληλοι της Επιτροπής ζητούν την ακύρωση των αποφάσεων της αρμόδιας για τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως αρχής, με τις οποίες καθορίστηκε η κατάταξη και οι αποδοχές αυτών επί τη βάσει συμβάσεων προσλήψεως συμβασιούχων υπαλλήλων που συνήφθησαν τον Απρίλιο του 2005 και άρχισαν να ισχύουν από την 1η Μαΐου 2005, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της ίδιας αρχής, της 21ης Νοεμβρίου 2005, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι διοικητικές ενστάσεις που ασκήθηκαν κατά των προαναφερθεισών αποφάσεων.

Απόφαση: Οι αποφάσεις με τις οποίες η Επιτροπή καθόρισε τις αποδοχές των προσφευγουσών επί τη βάσει συμβάσεων προσλήψεως συμβασιούχων υπαλλήλων οι οποίες συνήφθησαν τον Απρίλιο του 2005 ακυρώνονται. Η προσφυγή απορρίπτεται κατά τα λοιπά. Η Επιτροπή φέρει τα δικαστικά της έξοδα και το ήμισυ των εξόδων των προσφευγουσών. Οι προσφεύγουσες φέρουν το ήμισυ των δικαστικών τους εξόδων.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Συμβασιούχοι υπάλληλοι – Κατάταξη

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, άρθρα 80 § 2 και 82 § 2)

2.      Υπάλληλοι – Συμβασιούχοι υπάλληλοι – Αποδοχές

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, παράρτημα, άρθρο 2 § 2)

3.      Υπάλληλοι – Συμβασιούχοι υπάλληλοι – Αποδοχές

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, παράρτημα, άρθρο 2 § 2)

1.      Κατά το άρθρο 82, παράγραφος 2, του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, οι ελάχιστες προϋποθέσεις εκπαιδεύσεως και επαγγελματικής πείρας που απαιτούνται για την πρόσληψη συμβασιούχου υπαγόμενου στις ομάδες καθηκόντων II και III είναι πανομοιότυπες: ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως ή δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως που δίνει δικαίωμα προσβάσεως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών, ή, εφόσον αυτό δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ή επαγγελματική πείρα ισοδύναμου επιπέδου.

Οι διευκρινίσεις που παρέχει συναφώς το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία β΄ και γ΄, των γενικών εκτελεστικών διατάξεων περί διαδικασιών προσλήψεως και απασχολήσεως των συμβασιούχων υπαλλήλων της Επιτροπής, δεν ανατρέπουν την ως άνω διαπίστωση, ιδίως καθόσον αφορά την προϋπόθεση ολοκληρώσεως της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, η οποία πιστοποιείται με δίπλωμα που δίνει δικαίωμα προσβάσεως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δύναται να αποδείξει σχετική επαγγελματική πείρα τριών ετών, το εν λόγω δίπλωμα καθιστά δυνατή την πρόσβαση τόσο σε θέση απασχολήσεως της ομάδας καθηκόντων ΙΙ όσο και σε θέση απασχολήσεως της ομάδας καθηκόντων ΙΙΙ.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η προσκόμιση από τους εν λόγω υπαλλήλους διπλώματος που δίνει δικαίωμα προσβάσεως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν δικαιολογεί αφ’ εαυτής την πρόσληψη σε θέση υπαγόμενη στην ομάδα καθηκόντων ΙΙΙ και όχι στην ομάδα καθηκόντων ΙΙ.

Εξάλλου, οι εκδοθείσες από την Επιτροπή γενικές εκτελεστικές διατάξεις περί μεταβατικών μέτρων που εφαρμόζονται στους υπαλλήλους του Γραφείου υποδομών στις Βρυξέλλες οι οποίοι απασχολούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς στις Βρυξέλλες σκοπούν την οριοθέτηση της διακριτικής ευχέρειας της Επιτροπής κατά την εφαρμογή του άρθρου 80, παράγραφος 2, του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, το οποίο καθορίζει τα περιλαμβανόμενα σε κάθε ομάδα καθήκοντα. Όπως σαφώς συνάγεται από το άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχεία β΄ και γ΄, των εν λόγω γενικών εκτελεστικών διατάξεων, οι απασχολούμενοι/ες ως νηπιαγωγοί υπάγονται στην ομάδα καθηκόντων ΙΙ, εκτός εάν έχουν την ιδιότητα «διοικητικού συντονιστή προσωπικού κατά το βελγικό δίκαιο», οπότε υπάγονται στην ομάδα καθηκόντων ΙΙΙ.

(βλ. σκέψεις 38 έως 41)

2.      Όπως σαφώς προκύπτει από το γράμμα του άρθρου 2, παράγραφος 2, του παραρτήματος του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, όταν το όργανο προσλαμβάνει συμβασιούχο υπάλληλο, με τον οποίο συνδεόταν προ της προσλήψεως με σύμβαση εργασίας διεπόμενη από το εθνικό δίκαιο, η χορήγηση συμπληρωματικής αμοιβής σε περίπτωση μειώσεως των αποδοχών που αυτός ελάμβανε υπό την προηγούμενη ιδιότητά του είναι απλώς προαιρετική για το όργανο. Επιπροσθέτως, κατά το εν λόγω άρθρο 2, παράγραφος 2, για τον καθορισμό του συμπληρωματικού ποσού, το όργανο διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια, κατά το μέτρο που οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ, αφενός, της εθνικής νομοθεσίας περί φορολογίας, κοινωνικής ασφαλίσεως και συντάξεων και, αφετέρου, των κανόνων που εφαρμόζονται στους συμβασιούχους υπαλλήλους.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2, παράγραφος 2, του παραρτήματος του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, η Επιτροπή θέσπισε τα άρθρα 7 και 8 των γενικών εκτελεστικών διατάξεων περί μεταβατικών μέτρων που εφαρμόζονται στους υπαλλήλους του Γραφείου υποδομών στις Βρυξέλλες οι οποίοι απασχολούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς στις Βρυξέλλες, καθώς και τα παραρτήματα Ι έως ΙΙΙ των εν λόγω γενικών εκτελεστικών διατάξεων. Δυνάμει των τελευταίων αυτών διατάξεων, η Επιτροπή δεσμεύτηκε όντως να χορηγήσει συμπληρωματικό ποσό σε διάφορες κατηγορίες συμβασιούχων υπαλλήλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές. Εντούτοις, οι ως άνω όροι εφαρμογής του άρθρου 2, παράγραφος 2, του παραρτήματος του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού δεν πρέπει να αντίκεινται στους υπερκείμενους κανόνες του δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων.

(βλ. σκέψεις 80, 81 και 83)

3.      Για να ελεγχθεί εάν ο συνυπολογισμός των οικογενειακών επιδομάτων κατά τον καθορισμό των καθαρών αποδοχών ενός συμβασιούχου υπαλλήλου, αφενός, και ενός μισθωτού υπό καθεστώς εθνικού δικαίου, αφετέρου, ευνοεί τους συμβασιούχους οι οποίοι, κατά τον χρόνο που αναφέρεται στα άρθρα 7 και 8 των γενικών εκτελεστικών διατάξεων περί μεταβατικών μέτρων που εφαρμόζονται στους υπαλλήλους του Γραφείου υποδομών στις Βρυξέλλες, οι οποίοι απασχολούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς στις Βρυξέλλες, δεν είχαν συντηρούμενα τέκνα, σε σχέση με εκείνους, οι οποίοι κατά τον ίδιο χρόνο, είχαν συντηρούμενα τέκνα, επιβάλλεται, κατ’ αρχάς, η διαπίστωση ότι οι δυο κατηγορίες συμβασιούχων υπαλλήλων τελούν σε όμοιες καταστάσεις λαμβανόμενου υπόψη του σκοπού του άρθρου 2, παράγραφος 2, του παραρτήματος του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, που συνίσταται στην αντιστάθμιση της ενδεχόμενης μειώσεως των αποδοχών που συνεπάγεται η πρόσληψη των ενδιαφερομένων ως συμβασιούχων υπαλλήλων.

Δεύτερον, ο συνυπολογισμός των οικογενειακών επιδομάτων κατά τον καθορισμό των καθαρών αποδοχών ενός συμβασιούχου υπαλλήλου, αφενός, και ενός μισθωτού υπό καθεστώς εθνικού δικαίου, αφετέρου, ασκεί ευθεία επιρροή στον καθορισμό της συμπληρωματικής αμοιβής που προκύπτει από τη σύγκριση των εν λόγω καθαρών αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα I των ως άνω γενικών εκτελεστικών διατάξεων. Σε περίπτωση που το ενσωματωμένο στην πρώτη παράμετρο συγκρίσεως ποσό των κοινοτικών οικογενειακών επιδομάτων είναι υψηλότερο του ενσωματωμένου στη δεύτερη παράμετρο συγκρίσεως ποσού των επιδομάτων που χορηγούνται δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους απασχολήσεως, η συμπληρωματική αμοιβή των προσώπων με ένα ή περισσότερα συντηρούμενα τέκνα κατά το χρόνο της προσλήψεώς τους ως συμβασιούχων υπαλλήλων μειώνεται αντιστοίχως.

Ως εκ τούτου, ο συνυπολογισμός των οικογενειακών επιδομάτων κατά τον καθορισμό των αποδοχών συνεπάγεται διαφορετική μεταχείριση από απόψεως αποδοχών ανάλογα με το αν, κατά το χρόνο που αναφέρεται στα άρθρα 7 και 8 των γενικών εκτελεστικών διατάξεων, ο συμβασιούχος υπάλληλος είχε ή δεν είχε συντηρούμενα τέκνα, η διαφορά δε αυτή αποβαίνει εις βάρος του υπαλλήλου που είχε ένα ή περισσότερα συντηρούμενα τέκνα κατά τον εν λόγω χρόνο. Συναφώς, το γεγονός ότι τα οικογενειακά επιδόματα αποτελούν μέρος των αποδοχών που οι Κοινότητες οφείλουν να καταβάλλουν στους υπαλλήλους ή μέλη του λοιπού προσωπικού δεν πρέπει να αποτελεί λόγο διαφορετικής μεταχειρίσεως μεταξύ των συμβασιούχων υπαλλήλων, όταν σκοπούμενο αποτέλεσμα είναι αποκλειστικώς η χορήγηση στους υπαλλήλους αυτούς συμπληρωματικής αμοιβής προς αντιστάθμιση της μειώσεως των αποδοχών που συνεπάγεται η μετάβαση από καθεστώς εθνικού δικαίου σε καθεστώς κοινοτικού δικαίου.

Συνεπώς, ελλείψει αντικειμενικής δικαιολογίας, το παράρτημα Ι, σημεία Α και Β, των γενικών εκτελεστικών διατάξεων περί μεταβατικών μέτρων που εφαρμόζονται στους υπαλλήλους του Γραφείου υποδομών στις Βρυξέλλες οι οποίοι απασχολούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς στις Βρυξέλλες, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 7 των εν λόγων γενικών εκτελεστικών διατάξεων, αντίκειται στην γενική αρχή της ίσης μεταχειρίσεως.

(βλ. σκέψεις 84 έως 89)